• Thành phố Nha Trang
  Thành phố Nha Trang
  Thiên đường du lịch biển đảo Thiên đường du lịch biển đảo Thiên đường du lịch biển đảo Thiên đường du lịch biển đảo Thiên đường du lịch biển đảo Thiên đường du lịch biển đảo
 • Vịnh Nha Trang
  Vịnh Nha Trang
  Thiên đường vịnh biển của Việt Nam
 • Tháp Bà Ponagar
  Tháp Bà Ponagar
  Công trình kiến trúc cổ kính hoàn mỹ của người Chăm
 • Nhà thờ Đá Nha Trang
  Nhà thờ Đá Nha Trang
  Nét Độc Đáo Của Thành Phố Nha Trang
 • Hòn Chồng – Hòn Đỏ
  Hòn Chồng – Hòn Đỏ
  Một quần thể khối đá lớn với đủ loại hình thù, xếp chồng lên nhau chạy từ bờ cao xuống biển